Til kommunerne

Hvem er vi?

Social Konsulenterne Reflekt er et professionelt pædagogisk behandlingstilbud, der ud fra en ressourceorienteret, løsningsfokuseret og systemisk perspektiv støtter og rådgiver til udvikling i den enkeltes nærmiljø.

Vi henvender os hovedsageligt til kommuner, men også til institutioner og andre, som har brug for hjælp til at løse opgaver i forhold til udsatte børn, unge og familier.

I samråd med den enkelte samarbejdspartner tilpasser vi indsatsen for at matche den enkelte unge eller families behov bedst muligt, indsatsen skal være mindst mulig – men tilstrækkelig. Vi har mange års erfaring med tværfagligt samarbejde og navigerer sikkert og troværdigt i alle fagområder.

Social Konsulenterne Reflekt består af professionelle konsulenter, som udfører relations- og andet behandlingsarbejde i belastede og udsatte miljøer.

Hvem kan vi hjælpe?

Vi arbejder hovedsageligt forebyggende – men også under og efter anbringelser. Vi styrker sårbare børn, unge, voksne og familiers livsduelighed og forståelser – ud fra et løsningsfokuseret perspektiv.

Med udgangspunkt i deres ressourcer tilbyder vi en behandlende indsats. Uhensigtsmæssige mønstre og adfærd ændres af egen vilje. Deres sociale forståelse og kompetencer styrkes – til en vedvarende udvikling – hvormed vi bliver overflødige.

Ydelser - Hvordan kan vi hjælpe?

Du kan læse meget mere om dem under siden ydelser.

SK Reflekt stiller lokaler til rådighed

Vores konsulenter arbejder som udgangspunkt i borgernes nærmiljø, men vi har også to huse i centrum af Slagelse, tæt på tog- og busforbindelser.

Vi har positive erfaringer med synergien i vores huse. Lokalerne er lyse og imødekommende, og de er velegnede til familiesamtaler, samvær, bo-træningsopgaver, kontaktarbejde, socialisering/relations dannende, mødevirksomhed mv.

Vi tilbyder løsningfokuserede terapeutiske samtaler, PAS analyser, NADA behandling, mindfulness forløb, kostvejledning m.m.