Til forældre/plejeforældre

SK Reflekt tilbyder en række behandlinger, der kan få din familie til at fungere bedre. Vi tilbyder blandt andet familiebehandling, som kan hjælpe jer med at genvinde sammenholdet og glæden.

Samværsforløb

Et samværsforløb er til dig, hvis barn er anbragt i plejefamilie eller på et opholdssted, og hvor den kommunale forvaltning har vurderet, at det er bedst, at du mødes med dit barn i trygge og kontrollerede rammer, hvor der er en samværskonsulent tilstede.

Vi tilbyder både støttede og overvågede samvær. Ved et støttet samvær er konsulenten tilstede, men kan, hvis det vurderes hensigtsmæssigt, trække sig i kortere tid. Konsulenten er ligeledes støttende med forskellige pædagogiske vinkler og forslag til både metode og aktivitet. Endvidere støtter vi jer som forældre i, at møde barnet på en passende måde, hvor barnet føler sig set og forstået. Det er vigtigt, at barnets grænser ikke overskrides.

Ved overvåget samvær er konsulenten til stede hele tiden. Vedkommende er observerende og støtter som udgangspunkt kun, når det er højst nødvendigt.
Vores lokaler er indrettet med en hjemlig og afslappet atmosfære, og der er en have, som kan leges i.

Familiebehandling

Oplever I en form for mistrivsel i familien, så kan familiebehandling være gavnligt for jer.

Familiebehandling er en forebyggende indsats, som genvinder forståelse og det nødvendige overskud til at drage den fornødne omsorg for sine børn – det er medvirkende til, at genskabe familiesammenholdet og glæden. 

Ud fra et løsningsfokuseret perspektiv, udarbejder vi i fællesskab med familie, sagsbehandler og konsulent en plan for, hvad der skal forandres for, at trivsel for børnene og familien som helhed forbedres.

Familierådgivning

Familierådgivning omfatter strukturerede, løsningsfokuserede og målrettede samtaler om børn og unges opdragelse. 

Gennem rådgivningen synliggøres forældres eksisterende ressourcer samtidigt med at disse udvikles. Ud over det styrkes relationen mellem forældre og barn. Via dialog arbejdes der med forståelse, erfaringer, reaktioner, bekymringer og alternative handlemuligheder.