Konsulenter

Indehavere og ledende socialkonsulenter

Hans Avenstrup
Ejer & Konsulent
Morten
Ejer & Konsulent

Social Konsulenter

Berit Lawaetz
Daglig leder
Lotte Ran
Henrik Paaske
Martin Striberg
Line Esmann
Mie Madsen
Malene Cramon
Silas Hansen
Karina Steensen
Anna enø
Jonas Persson
Betina Kjøller
Louise Philipsen
Maria Spenner
Robert Dybbro
Bettina Marcker
Mikkel Visby
Katrine Vad Pedersen
Natascha Borgert
Martine Pedersen
Jim Neiiendam
Ina Bruun
Henrik Danielsen
Julie Windeløv
Ulla Hentze
Britt Augustsen
Kåre Jørgensen

Administration

Britt Olesen
Karen tranekær