Konsulenter

Indehavere og ledende socialkonsulenter

Hans Avenstrup
Ejer & Konsulent
Morten
Ejer & Konsulent

Social Konsulenter

Berit Lawaetz
Daglig leder
Henrik Paaske
Martin Striberg
Line Esmann
Mie Madsen
Malene Cramon
Silas Hansen
Karina Steensen
Jonas Persson
Betina Kjøller
Louise Philipsen
Maria Spenner
Bettina Marcker
Anneline Hansen
Natascha Borgert
Henrik Zarp
Lise Rasmussen
Dennis Søndergaard
Katrine Vad Pedersen
Ina Bruun
Martine Pedersen
Bettina Ellekjær
Julie Windeløv
Ulla Hentze
Kåre Jørgensen
Kristine Hjortsballe
Morten Hartmann

Administration

Britt Olesen
Karen tranekær