Konsulenter

Indehavere og ledende socialkonsulenter

Hans Avenstrup
Ejer & Konsulent
Morten
Ejer & Konsulent

Social Konsulenter

Berit Lawaetz
Daglig leder
Henrik Paaske
Martin Striberg
Line Esmann
Mie Madsen
Malene Cramon
Silas Hansen
Karina Steensen
Jonas Persson
Betina Kjøller
Maria Spenner
Bettina Marcker
Anneline Hansen
Natascha Borgert
Henrik Zarp
Lise Rasmussen
Bettina Ellekjær
Kristine Hjortsballe
Tobias Kruse
Dennis Søndergaard
Katrine Vad Pedersen
Martine Pedersen
Julie Windeløv
Morten Hartmann
Kåre Jørgensen

Administration

Britt Olesen
Karen tranekær