Konsulenter

Indehavere og ledende socialkonsulenter

Hans Avenstrup
Ejer & Konsulent
Morten
Ejer & Konsulent

Social Konsulenter

Berit Lawaetz
Daglig leder
Henrik Paaske
Martin Striberg
Line Esmann
Mie Madsen
Malene Cramon
Silas Hansen
Karina Steensen
Jonas Persson
Betina Kjøller
Louise Philipsen
Maria Spenner
Robert Dybbro
Bettina Marcker
Mikkel Visby
Katrine Vad Pedersen
Anneline Hansen
Natascha Borgert
Martine Pedersen
Ina Bruun
Ina Bruun
Henrik Danielsen
Julie Windeløv
Ulla Hentze
Kåre Jørgensen
Kristine Hjortsballe

Administration

Britt Olesen
Karen tranekær